WSJ anketinde gerileyen enflasyona rağmen resesyon beklentisi

Ali Cinar
2 min readJan 29

--

WSJ’nin üç ayda bir gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, enflasyonun soğuduğuna dair işaretlere rağmen yüksek faiz oranlarının önümüzdeki yıl ABD ekonomisini resesyona sokacağını öngördüler.

ALİ ÇINAR/CİNER MEDYA GRUBU ABD TEMSİLCİSİ

The Wall Street Journal’ın üç ayda bir yaptığı son ankete göre, enflasyonun gerilemeye başladığına dair işaretlere rağmen, ekonomistler hala yüksek faiz oranlarının ABD ekonomisini önümüzdeki yıl resesyona sokmasını bekliyorlar.

Wall Street Journal’ın anketine katılan ekonomistlerin önümüzdeki 12 ayda bir durgunluk olasılığı için medyan tahmini yüzde 61 olarak gerçekleşti. Bu rakam Ekim ayında yapılan anket sonucunda yüzde 63 olarak gerçekleşmişti.

ABD’de faizlerin artırılmaya başlandığı dönemde Fed’in tam bir daralma yerine “yumuşak iniş” olarak adlandırılan yalnızca ekonomik büyümede yavaşlama ile enflasyonu düşürebileceği öngörülüyordu. Öte yandan ankete katılanların dörtte üçü, Fed’in bu yıl yumuşak bir iniş gerçekleştirmesini mümkün görmediklerni belirttiler.

Ankette, enflasyon için biraz daha iyimser bir görünüme rağmen,Tüketici fiyat endeksindeki yıldan yıla değişimle ölçüldüğü üzere, enflasyon geçtiğimiz Haziran’daki yüzde 9,1'den Aralık’ta yüzde 6,5'e geriledi ve ekonomistler bunun bu yılın sonuna kadar yüzde 3,1'e düşmesini bekliyorlar.

Ankete katilan ekonomistler resesyonun önlenemeyeceğini düşünseler de, bunun nispeten sığ ve kısa ömürlü olmasını bekliyorlar. Katılımcıların, gayri safi yurtiçi hasılanın 2023'ün ilk çeyreğin için medyan tahmini yıllık yüzde 0,1 oranında büyüme ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 daralma yönünde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek için büyüme öngörülmezken ve dördüncü çeyrek için yüzde 0,6'lık bir büyüme oranı tahmin ediliyor. Uzmanlar, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 2022'nin dördüncü çeyreğine kıyasla sadece yüzde 0,2'lik bir büyüme kaydederek bu yıl GSYİH’nın durgunlaşmasını beklediklerini belirtti.

Ekonomistler, yüksek enflasyonu ve Fed’in onu kontrol altına alma çabalarını bu yıl ekonomi için en büyük risk olarak görüyorlar. 2023'te hangi enflasyon kategorisinin dizginlenmesinin en zor olacağı sorulduğunda, ekonomistlerin dörtte biri konutu seçti. Katılımcıların yüzde 18’i sağlık sektörünü seçerken yüzde 18’i de kişisel hizmetleri gösterdi.

Ankete katılan ekonomistler, merkez bankası yetkililerinin kendi tahminleriyle uyumlu olarak, Fed’in politika faiz oranı hedefini bu yıl yüzde 5'e yükseltmesi gerekeceğini düşünüyor.

--

--

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com