Washington’da Çin hareketliliği

ABD Başkanı Biden yarın Çin Devlet Başkanı Xi ile telefonda konuşacak. Görüşmede ABD-Çin arasındaki ticaret, bölgesel ve küresel sorunların ele alınması bekleniyor. Ayrıntıları Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar yazdı.

ABD Başkanı Biden en son Çinli mevkidaşı Jinping ile Mart 2022'de konuşmuştu. Bilhassa Biden yönetiminin haksız rekabet konusunda yeni adımlar atması beklenirken, Başkan Trump döneminde Çin’e karşı atılan tarifelerin hafifletilmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Austin, Tek Çin politikamız vurgusu yaparken, Hazine Bakanı Yellen Güney Kore ve Japonya gibi müttefiklerle bölgede daha güçlü olacağız mesajı vermişti.

Ayrıca Beyaz Saray yönetimi, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan’a gitmemesi için çaba sarfediyor. Bilhassa Çin devletinden yapılan açıklama sonrası Nancy Pelosi’nin Tayvan’a ziyaretinin ABD-Çin arasına büyük krize yol açması söz konusu. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin önümüzdeki haftalarda daha geniş bir Asya gezisinin parçası olarak ziyaret etmeyi planladığını ve hem Demokratları hem de Cumhuriyetçileri kendisine eşlik etmeye davet ettiğini belirtiliyor. Eğer Pelosi Tayvan’a da giderse, çeyrek yüzyılda ziyarete gelen ilk Meclis konuşmacısı olacak.

ABD’li yetkililer, bu hareketlerin, Çin’in ada üzerindeki otoritesini savunmak amacıyla önümüzdeki aylarda atacağı daha agresif adımların habercisi olabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Pentagon yetkilileri geçen hafta konuşmacıya Tayvan ve bölgedeki artan gerilimler hakkında bilgi verdi. Brifing için Beyaz Saray yetkilileri de hazır bulundu.

Amerikan Kongresi’nde ise Çin’le çip sektöründe rekabet için 52 milyar dolarlık yasanın geçme çalışması sürüyor. Dün ABD Senatosu, bilim ve teknolojide Çin ile daha iyi rekabet edebilmek için ABD bilgisayar çipi imalat endüstrisine hibe ve vergi kredisi sağlamaya nihai geçişe yönelik mevzuatı 64 evet 32 hayır oyu ile kabul etti. Senato nihai bir oylama daha yapacak ve beklendiği gibi geçerse, sonra Temsilciler Meclisi’nde oylama olacak. Tasarıyı destekleyenler, Kongre’nin yasayı geçirmeyi ve iki hafta sonra başlayacak olan Ağustos tatilinden önce imzalanması için Başkan Joe Biden’a göndermeyi umuyorlar.

Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini de içeriyor.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com