Türkiye ile Rusya arasındaki ‘ruble’ anlaşmasına ilişkin ABD’den uyarı gibi açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi’deki Erdoğan-Putin zirvesinde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgazın ücretinin bir kısmını ruble ile ödemesinin kararlaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı. “Türkiye’yi yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdıklarını” beliren ABD Dışişleri, “Verileri dikkatle izliyoruz ve şu ana kadar Türkiye’de yasadışı Rus parası olduğuna dair bir kanıt yok gibi görünüyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de yaptığı görüşme ve varılan anlaşmalara ilişkin Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com