BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’dan, BM’nin 2021 bütçesine eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM’nin 2021 bütçesi ve planının hala kabul edilmemiş olmasından dolayı bir açıklama yaparak, bu konudaki “endişe” ve “üzüntüleri”ni dile getirdi.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır, BM’nin 2021 bütçesi konusunda mutabakat eksikliğine ilişkin açıklamasında, “BM 2021 bütçesi ve planının hala kabul edilmemiş olması hususundaki endişemi ve üzüntümü belirtmek istiyorum” dedi.

Açıklamasında “Geleneksel olarak Noel öncesinde sona erdirilen tartışmaları sürdürdüğümüz, eşi benzeri görülmemiş bir durum yaşıyoruz” ifadesini kullanan Bozkır şunları kaydetti:

“Bu yıl uzlaşı, hiç olmadığı kadar acildir. Dünya KOVID-19 salgınının sağlık üzerine etkilerini ve bununla ilişkili sosyo-ekonomik sonuçları henüz tam olarak ele alabilmiş değil. Bu nedenle dünya liderlik göstermesi ve gerçek dünyanın bu öncelikli sorunlarını giderecek açık eylemler alınması konusunda BM’ye ve bünyesindeki Genel Kurula bel bağlıyor.

BM Genel Kurulu, dünyanın beklentilerini karşılama sorumluluğunu yerine getirip 2030 Gündemi’nin uygulanmasını bulunduğumuz Eylem Onyılı içerisinde hızlandırarak çok taraflılığı ve salgının iyileşme sürecini desteklemelidir.

Genel Kurul Beşinci Komite Başkanı Büyükelçi Carlos Amorin ile ben ve ofisim, Üye Devletlerle kapsamlı istişarelerde bulunduk ve onları, anlaşmazlıkların veya münakaşaların üstesinden gelinmesi ve bir sonuca varılması için fikir birliğine varmaları amacıyla her türlü çabayı göstermeye teşvik ettik. 2020 yılının son iki günü olmasına rağmen, nihai bir karara hala varabilmiş değiliz.

Üye Devletler bir mutabakata varamazsa, bunun Birleşmiş Milletlerin çalışmaları üzerindeki sonuçları vahim olacaktır.”

Bütçe konusunda sıkıntıları madde madde örneklendiren Bozkır şu ifadeleri kullandı:

1- Özel siyasi görevler de dahil olmak üzere tüm personelden, personelimizin ve varlıklarımızın güvenliğini sağlamak için gerekli asgari düzeyin ötesinde herhangi bir faaliyette bulunmamaları istenecektir. Tüm seyahatler askıya alınacaktır. Bu durum, Birleşmiş Milletler’in özellikle yılın ilk çeyreğinde konferans ve etkinlik hazırlama ve düzenleme yetisini etkileyecektir.

2- Devam etmekte olan siyasi süreçlere destek gibi zorunlu faaliyetler kesintiye uğrayacak ve istikrarsızlık riski artacaktır. Bu durumdan en çok etkilenecek olan zamana duyarlı Milyonlar olacaktır.

3- Tamamen veya kısmen normal bütçeyle finanse edilen destek operasyonları, aşağıdakiler dahil olmak üzere kesintiye uğrayacaktır: personelin işe alınması, hak kazanma ve bordro işlemleri, satıcılara yapılan ödemeler, nakit hareketleri dahil olarak hazine işlemleri, tesislerin iademesi ve bankacılık işlemleri.

Genel Kurul Başkanı Bozkır, “bu yıkıcı tablo göz önüne alındığında, üye devletlerin kendilerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmede Birleşmiş Milletleri destekleme yükümlülüğü bulunmakta ve Birleşmiş Milletler’in güvenilirliği söz konusudur” diyerek açıklamasını tamamladı.

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com