BM: “DAEŞ 2021’de yeniden saldırı düzenleyecek kapasiteye ulaşabilir”

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DAEŞ’in 2021’de yeniden saldırı düzenleyecek kapasiteye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), New York’ta yapılan toplantıda BM Güvenlik Konseyi’ni örgütün sözde “halifeliğinin” Irak ve Suriye’de devrilmesine rağmen DAEŞ’in dünya barışı için oluşturduğu tehditin tekrar tırmanmakta olduğu konusunda uyardı.

Terörle Mücadeleden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, toplantı sırasında şunları dile getirdi:

“Pandeminin zorunlu kıldığı birbiriyle yarışan önceliklere rağmen, Birleşmiş Milletler üyelerinin terörizme odaklanmayı ve terörizme karşı ortak bir duruş sergilemeyi sürdürmesi önemlidir.”

Voronkov, demecinde DAESH örgütünün pandeminin ortaya çıkardığı ortamdan faydalanma hedefli bir strateji geliştirmiş olduğu düşünülmese de, toparlanma ve etkinliklerini yeniden canlandırma çabalarının son zamanlarda ivme kazandığını açıkladı.

Voronkov, terör örgütünün hassas sınırların ötesine sızma dahil olmak üzere hareket ve operasyon imkanlarını koruduğu belirtti. Voronkov, çoğunluğu Irak’ta bulunan 10.000 savaşçının, “büyük ve uzun süreli bir küresel tehdit” oluşturacak uzun vadeli bir kalkışmayı körüklemeye çalıştıkları uyarısında bulundu.

DAESH militanları cuma gecesi ihtilaflı Kerkük bölgesinde beş güvenlik kuvvetleri mensubunun öldürüldüğü bir dizi saldırı başlattığını hatırlatarak, BM yetkilisi konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Çölde ve uzak bölgelerde küçük hücreler halinde saklanıp iki ülke arasındaki sınırlardan geçip saldırılarını gerçekleştiriyorlar.”

Voronkov aynı zamanda, yerinden edilenlerin barındığı ve büyümeyi sürdüren Suriye’deki El Hol kampında tutulanların büyük bölümünü oluşturan DAESH ile bağlantılı kadınların ve çocuklarının yaşamlarını zor koşullarda sürdürdüklerine dikkat çekti. BM’ye göre kamptaki kişiler arasında Irak dışındaki 60 ülkeden yüzde 90’ı 12 yaşın altında olmak üzere takriben 8000 çocuk bulunuyor.

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store