Biden’ın ‘soykırım’ açıklaması ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Biden’in beklenen soykırım açıklaması sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Biden’ın konuşmasında satır aralarındaki detaylar neler? Osmanlı dönemindeki Ermeni Soykırımı söylemiyle ne ifade edilmek isteniyor? Amerikan medyası söylemi nasıl değerlendiriyor? Milliyet Gazetesi yazarı Ali Çınar CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Ali Çınar’ın açıklamaları şöyle: Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımı olarak belirtiyor açıklamasında. 24 Nisan 1915'te başlayan ve Ermenilerin tutuklanmasıyla ilgili de devam ediyor. Dün akşamdan beri Biden’a yakın olan senatörler Biden’ı tebrik etmeye başlamıştı. ABD medyası da söylemişti. Burada önemli olan açıklamadaki sözde soykırım kelimesinin kullanılması. Burada Biden Ermeni diasporasının istediği anti Türk gruplarının istediği kelimeyi kullanmış oldu. En önemlisi eski başkanların bu kelimeyi kullanmamasıydı. Açıklamada Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımı olarak belirtmiş. Burada Osmanlı dönemi demesi enteresan çünkü Türkiye’de de bazı tartışmalarda Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu, öncesi Osmanlı İmparatorluğu. Fark etmiyor sonuçta Türkiye’nin tarihi 1923'te başlamadı. Burada Biden’ın bir kelime oyunu yaptığını görüyoruz.

Bundan sonra ne olacak? Bunu Ermeni diasporası malzeme kullanacak. Eyaletlerde eğitim konusunda müfredatlara girdi. Türkler ‘Sözde soykırımı’ yapmıştır diye. Sözün özü Beyaz Saray sembolik açıklamasını yaparak Ermeni diasporasını mutlu etmiştir. Türk tarafını ve ABD’deki Türk toplumunu üzmüştür, kızdırmıştır.

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store