Ali Çınar: Türkiye aleyhine ikinci mektup Temsilciler Meclisi’nde imzaya açıldı

Biden yönetimi, ilk 25 gün içinde Türkiye’ye ilişkin yazılı ve sözlü toplam 5 açıklama yaptı. Açıklamalar “Türkiye bizim için önemli müttefik ama …” diye başladı. Bu “ama…”ların ardından, devamında insan hakları, S-400, 15 Temmuz darbe girişimi ve “SDG’ye (YPG-PKK) desteğe devam” açıklamaları geldi.

Bu arada Trump’ın azil davası sürecinde, 54 senatör Türkiye aleyhine çok ağır bir mektup yazdı. Türkiye-ABD Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkan Mehdi Eker, insan haklarından duyulan memnuniyetsizliğe FETÖ’cü Enes Kanter’i örnek gösteren, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği dahil her konuda eleştiriler yönelten mektuba AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin de imza attığı ortak bildiriyle cevap verdiklerini açıkladı. Bu yazılı cevap önemli ama ABD başkentine partiler üstü ziyaretlerin ivedilikle yapılması anlamlı olacaktır.

Geçen hafta bazı görüştüğüm Kongre üyeleri, Türkiye aleyhine ikinci bir mektubun, Temsilciler Meclisi’nde imzaya açıldığını söyledi. Yani bir haftada 2 mektup olacak…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store