ABD’nin Sözde Soykırımı Tanımasının Ardından Türklere Yönelik Nefret Söylemlerinde Endişe Verici Artış

ABD’de 24 Nisan’da, siyasi çıkarlar ve verilen seçim sözleri gereği, tarihi gerçeklerle çelişen Ermeni soykırım iddialarının resmi olarak tanınmasının ardından, Kaliforniya’da Türklere ve Türkiye’ye karşı nefret söylemleriyle büyüyen bazı radikal Ermenilerin Türk karşıtı söylem ve eylemlerini artırması, bölgede yaşayan Türklerde endişeye neden oluyor.

Turkish Journal Yazarı Ali Çınar, son zamanlarda Ermeni diasporasının Kaliforniya’daki bazı radikal üyelerinin, bu eyalette yaşayan Türkiye ve Azerbaycan kökenli Türk toplumuna yönelik tahrik edici davranışlarının artması nedeniyle Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile görüştü.

Başkonsolos Can Oğuz Turkish Journal’a açıklamasında şunları kaydetti:

“Los Angeles’ta diasporanın radikal kesimleri maalesef Türkiye ve buradaki Türk toplumuna yönelik hayli hasmane bir tutum içinde. Bu radikal çevreler ve özellikle Taşnak iltisaklı diaspora kuruluşları Los Angeles’taki nüfuzlarını Türkiye ile ilgili her girişimi zor yoluyla bastırma amacıyla kullanıyor. Yerel siyasetçilerde küçük siyasi hesaplarla bu gruplara destek veriyor ve zaman zaman kışkırtıcı rol oynuyor. Bu durum Türk-Amerikan toplumunda endişeyle karşılanıyor. Geçmişte üç diplomatımızın Los Angeles’ta şehit edilmelerinin ve o dönemde Türk toplumuna yönelik tehditlerin acı hatıraları da maalesef hala etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, Los Angeles’ın başarılı diaspora toplumlarından olan ve sayıları giderek artan vatandaşlarımız kendilerini hedef alan girişimlerin önünü almak, Türk toplumunun da diğer diaspora gruplarıyla eşit düzeyde değerlendirilmesini sağlamak için çabalarını artırıyor. Bu çerçevede, Başkonsolosluğumuz kendilerine gerekli moral desteği veriyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduğunu her vesileyle gösteriyor.”

Türk toplumuna tehdit

İsmi verilmeden açılan bazı sosyal medya hesaplarında, Türkiye ve Azerbaycanlı toplum üyelerinin nerde olduğunu bize bildirin diyen Armo Bounty Hunters tarzı hesaplara rastlanıyor. Tamamen tehdit içerikli olan bu tür hesaplar, Kaliforniya’da yaşayan Türkleri rahatsız etmiş durumda. Aynı şekilde geçen hafta Kaliforniya’da bir grup Ermeni, sembolik bir maket Azerbaycanlı’yı idam ederken bir program düzenlediler.

Kaliforniya’da yaşayan ve Fortune 500 şirketinde çalışan ismini vermeyen bir Türk ise, Turkish Journal’a açıklamasında “Evet tedirginiz. Çocuklarımız var. Gidişattan memnun değiliz” diyerek “Ermeniler karşı taraf nefret dolular ve Türklerin bundan haberi yok. Silikon Vadisi’ndeki birçok Türk’ün tuzu kuru mühendis arkadaşlar hiçbir şey umurlarında değil, gel dersin gelmezler, protesto et dersin etmezler ancak eleştirip duruyorlar” ifadelerini kullandı.

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store