ABD’den Türkiye’ye F-16 satışında önemli adım

ABD, 2023 ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısının Senato versiyonlarına, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi konulmadı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar’a konuşan ABD’li senatörler, bu maddelerin eklenmesi için başvurulduğunu ancak hiçbir zaman ekleme kararının çıkmadığını bildirdi.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com