ABD Başkanı Biden’ın enflasyon ilacı: Bugün imzalanacak

ABD tarihinin en kapsamlı iklimle mücadele ve ekonomik toparlanma yasası olan ‘Enflasyonu Düşürme Yasası’ bugün Başkan Joe Biden tarafından törenle Beyaz Saray’da imzalanacak. Yaklaşık 1.5 yıldır Biden yönetimi bu yasanın geçmesi için uğraşıyordu. Son 2 hafta içinde önce Senato’dan sonra Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısının, ABD ekonomisinin toparlanmasına yardımcı olması ve enerji alanında büyük yatırımların önünü açması bekleniyor.

Yasa paketi ile 10 yıl içinde 737 milyar dolarlık gelir sağlanması beklenirken, söz konusu yasada, sera gazı emisyonunun azaltılması, tüketicilerin temiz enerjiye yönlendirilmesi, reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi ve şirketler ile zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması amaçlanıyor.

Yasa içinde atılacak projelerin maliyeti ve harcamalarının 433 milyar doları bulması beklenirken, bütçe açığını da 300 milyar doların üzerinde azaltacağı belirtiliyor. Aynı şekilde ilaç fiyat reformu ile Biden yönetimin yılda 288 milyar dolar tasarruf sağlaması öngörülüyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJELERİNE REKOR YATIRIM

Enerji ve iklim değişikliği ile mücadelede 369 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması öngörülürken, yapılacak yatırımlarla bir Amerikalının enerji faturasında yılda 500 dolar ile 1000 dolar arasında düşüş, karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltılması ve elektrikli otomobil satın alımların teşvik edilmesi de yasa içine konmuş durumda. Bilhassa elektrikli araç alanlara 7500 dolarlık vergi indirimi planlaması da bulunuyor.

Yasanın ana gelir kaynaklarından birisi, 1 milyar doların üzerinde kar yapan şirketlerin vergi borçlarını sıfıra indirmek amacıyla İç Gelir Hizmeti (İRS) yasasını kullanmalarını engellemek üzere getirilen yüzde 15’lik asgari kurumlar vergisi olacak. Bu sayede de yaklaşık 313 milyar dolarlık gelir sağlanması bekleniyor.

Ailelerin ısı pompaları veya diğer enerji verimli ev aletleri satın almaları için sunulacak 14 bin ABD Doları tutarında doğrudan tüketici indirimleri de ailelerin yılda en az 350 ABD Doları tasarruf etmesini sağlayacak.

7,5 milyon aile daha %30 vergi indirimi ile çatılarına güneş enerjisi kurabilecek ve ailelerin sistem ömrü boyunca 9000 dolar veya yılda en az 300 dolar tasarruf edecek. Yeni elektrikli araçlar için 7500 dolar ve kullanılmış elektrikli araçlar için 4000 dolara kadar vergi kredisi, ailelerin yılda 950 dolar tasarruf etmesine yardımcı olacak.

CUMHURİYETÇİLER KIZGIN, DEMOKRATLAR MUTLU

Kongre’deki Cumhuriyetçi üyeler, bu yasa ile enflasyon oranın ve bütçe açığın daha fazla artacağını öne sürerken, Demokratlar ekonomin bu yasa ile rahatlayacağına ve resesyon tartışmalarının son bulacağına inanıyor.

BAŞKAN BIDEN’IN TANITIM PLANI

Başkan Biden ve ekibi 8 Kasım Kongre ara seçimlerinde partisinin güçlü şekilde avantaj sağlayacağına inanırken, Enflasyonu Düşürme Yasası’nın tanıtımı için de kolları sıvıyor.

Biden, Türkiye saati ile 22.30'da Beyaz Saray’da yasayı bir törenle imzalayacak. Bununla beraber bakanların da bu yasaya yönelik çalışması için karar alması bekleniyor. Ayrıca hem Biden hem de bakanların ABD içinde gezilere çıkarak, halka yasanın faydalarını anlatılması bekleniyor.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Ali Cinar

39 Followers

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com