Türkiyedeki birçok Televizyon kanalında objektif yorumları ile canlı bağlanan Ali Çınar, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından ABDde Yılın En iyi Gazetecisi seçildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın bu yıl 12.kez düzenlediği Yılın En İyileri Ödül töreni İstanbul’da yapıldı. Törene katılan pek çok önemli isim ödüllerini alırken gece önemli ve anlamlı buluşmalara sürprizlere sahne…

ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk yılı geride kalırken Amerikan halkının desteği yüzde 33'e düşmüş durumda. Bu oranın ABD tarihinde, ilk bir yıllık dönem için bir başkana verilen en düşük destek olduğuna dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Ali Çınar “Henüz ilk yılı dolan bir başkanın böyle yüzde 30'lar seviyesine düştüğünü daha…

WASHINGTON (TURKISH JOURNAL)- Ali Çınar- Dünya Sağlık Örgütü’den (DSÖ) üst düzey bir epidemiyolojist, Omicron varyantı da Delta varyantı gibi hızla yayılırken ülkelerin pandemiden “hatırlatma dozu” ile kurtulamayacağını mesajını hatırlattı.

Dr. Maria Van Kerkhove, “Yoğun sosyal etkileşimler, etkileri kanıtlanmış toplum sağlığı önlemlerinin kısmen uygulanması ve küresel aşılama oranının yetersizliği gibi durumlar…

U.S. President Joe Biden signed the National Defense Authorization Act (NDAA), which includes defense expenditures for the fiscal year of 2022 and was approved by Congress last month.

The $768.2 billion NDAA -signed into law by Biden- provides $740 billion for the Department of Defense (Pentagon), $27.8 billion for defense-related…

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store