WASHINGTON (TURKISH JOURNAL)- Ali Çınar- Dünya Sağlık Örgütü’den (DSÖ) üst düzey bir epidemiyolojist, Omicron varyantı da Delta varyantı gibi hızla yayılırken ülkelerin pandemiden “hatırlatma dozu” ile kurtulamayacağını mesajını hatırlattı.

Dr. Maria Van Kerkhove, “Yoğun sosyal etkileşimler, etkileri kanıtlanmış toplum sağlığı önlemlerinin kısmen uygulanması ve küresel aşılama oranının yetersizliği gibi durumlar…

U.S. President Joe Biden signed the National Defense Authorization Act (NDAA), which includes defense expenditures for the fiscal year of 2022 and was approved by Congress last month.

The $768.2 billion NDAA -signed into law by Biden- provides $740 billion for the Department of Defense (Pentagon), $27.8 billion for defense-related…

Omicron varyantının baskın hale geldiği ABD’de salgına karşı yeni eylem planı açıklandı. Planın detaylarını haberturk.com’a anlatan Dış Politika Uzmanı Ali Çınar “Bu kapsamda hastanelere sevk edilmek üzere 1000 Ulusal Muhafız Gücü sağlık personeline destek verecek ve 500 milyon ücretsiz test kiti ABD’lilere ulaştırılacak” dedi.

Kasım ayında ortaya çıkan ve hızla…

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store