Geçen hafta Brüksel’de yapılan NATO zirvesi ve daha sonra Başkan Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3.5 saatlik görüşmesinin ardından gözler Çin’e çevrildi. Hatırlanacağı üzere, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “2030 vizyonu ile transatlantik ilişkilerde yeni bir bölüm açıyoruz” demişti. Bununla birlikte Brüksel’de NATO üyesi ülke liderlerinin açıkladığı 79 sayfalık sonuç bildirgesinde Rusya kelimesi 37, Çin ise 10 kez geçiyor. Bildirgede, Çin’in artan etkisi ve uluslararası politikalarının, NATO olarak birlikte ele alınması gereken zorluklar yaratabileceği vurgulanıyor.

Bunlar göz önüne alındığında, haliyle Biden yönetiminin Çin’le ilgili yol haritası da merak konusu oluyor. Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping…

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store